Kategórie      
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Porovnanie cien na Pricemania.sk

Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ
Elektronický obchod www.tempo-interier.sk prevádzkuje  spoločnosť  lemiMAX s.r.o., Perín 168, 044 74  Perín-Chym, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka č. 25663/V zo dňa 08.05.2010, IČO: 45 549 711, DIČ: 2023034508, IČ DPH: SK2023034508. Tel.: +421 910 888 251, e-mail: info@sadaj.sk

Dohľad nad obchodnou činnosťou spoločnosti vykonáva:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk


Ochrana osobných údajov platné do 24.05.2018
Prevádzovateľ internetového obchodu www.tempo-interier.sk zaručuje všetkým zákazníkom ochranu ich osobných údajov. Údaje slúžia výhradne k úspešnému vybaveniu objednávok a neposkytujú sa tretím osobám či inštitúciám, s výnimkou prepravcov. Tieto informácie sa riadia zákonom č. 428/2002, 90/2005 Z.z.. o ochrane osobných údajov.

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: meno a priezvisko, úplná poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu. Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii aj nasledujúce údaje: obchodný názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.


Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Registrácia nového zákazníka
Registrácia je otázka jednej minúty a stačí pri nej vyplniť svoje údaje v registračnom formulári. Akonáhle sa raz zaregistrujete, nabudúce sa už len prihlásite svojím uživateľským menom a heslom.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Všeobecné ustanovenia
Kupujúci učinením záväznej objednávky potvrdzuje a akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a sú pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru
Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a potvrdzuje tým, že se zoznámil/a s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami udanú e-mailovú adresu.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva vzniká následným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Dodanie tovaru.

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. V prípade, že tovar bude vypredaný, budeme Vás informovať po preverení dostupnosti o zmene termínu dodania.

Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

Tovar je stále dodávaný v demonte a originálnom balení pred prvé uzamýkateľné dvere zákazníka.

 

Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti lemiMAX s.r.o. po vzájomnej dohode.

 

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- za poškodenie zásielky zavinené poštou,  resp. prepravnou spoločnosťou,

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

- Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednávku riadne vyplniť a skontrolovať - výber farby, rozmery a počty tovarov - za nesprávne vyplnenú objednávku nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Prípadne nezrovnalosti v parametroch je kupujúci povinný obratom opraviť po obdržaní potvrdzujúceho emailu - kópie objednávky!!!

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

- objednaný tovar pri prevzatí skontrolovať a prípadné jeho poškodenie hlásiť ihneď po prevzatí zásielky!!!!

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), predovšetkým pri cene vyššej ako 500,- EUR (15.063,- SKK) s DPH, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne, prípadne realizovať platbu za objednaný tovar prostredníctvom preddavkovej faktúry. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

Platba tovaru
Platba za tovar je:

 • a) v hotovosti kuriérovi pri preberaní zásielky - dobierka
 • b) platbou vopred (predfaktúra) na účet prevádzkovateľa

  číslo účtu FIO banka:

  SK80 8330 0000 0025 0126 9365

  SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

 • c) pri tovaroch vyrábaných na zákazku - nábytok a podobne - má právo predávajúci určiť zálohovú platbu ako zábezpeku pre prípad storna objednávky, kedy už tovar bude vo výrobe, či na ceste. Zálohová platba je minimálne vo výške 30 % z ceny objednávky. Zvyšná časť sumy z objednávky je uhrádzaná pri prevzatí tovaru.
 • d) zmluvný partneri - faktúra - splatnosť podľa dohody
Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zliav a to nasledovne:

Poplatky pri bežnom tovare okrem nábytku, nadrozmerných a veľkých predmetov a tovaru z dovozu:
Pri objednávke tovaru v rozmedzí:

00,00 - 50,00 € s DPH .................... 6,00 € s DPH (kuriér)

50,01 - 200,00 € s DPH .................. 4,99 € s DPH (kuriér)

200,01 do neobmedzene s DPH ........ 0,00 € s DPH (kuriér) .......... DOPRAVA ZADARMO


V prípade objednávky tovaru, ktorého povaha je nadrozmernosť alebo príliš vysoká váha, či import zo zahraničia, je predávajúci oprávnený účtovať si reálne náklady na dopravu podľa platných tabuliek prepravcu TOPTRANS. Cenník TOPTRANS je uvedený na ich stránkach www.toptrans.sk. Zákazník bude o tom vopred informovaný a až po jeho odsúhlasení bude táto objednávka vybavená. V prípade, že zákazník nebude súhlasiť s reálnou cenou dopravy, má predávajúci právo objednávku stornovať.

Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 

Dobierka je spoplatnená sumou 0,83 bez DPH (1,00 s DPH).


Storno objednávky zo strany prevádzkovateľa obchodu
Prevádzovateľ internetového obchodu má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar behom vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výraznym spôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

Storno objednávky zo strany kupujúceho
V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade objednávky tovaru na mieru, či na zákazku. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru na základe individuálnej objednávky podľa § 12 ods.5 zákona č. 108/2000 Z. z., ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod) platný len pre súkromné osoby:

(pozor, neplatí v prípade nákupu na IČO. Tieto nákupy na IČO sa riadia obchodným zákonníkom!)

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo máte aj v prípade, ak ste si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihli osobne priamo u predajcu

Samotný tovar ani jeho originálny obal s akýmkoľvek príslušenstvom nesmú byť poškodené a niesť znaky používania, musia byť uvedené do pôvodného stavu (demont bez znakov predchadzajúcej montáže) alebo byť inak znehodnotené. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry.

upresnenie:

a/ Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust § 10 zákona SR č 108/2000 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji).

b/ Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

c/ Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní, od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám Kupujúci v tom prípade, ak tovar plne odpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný. Kupujúci je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu Predávajúceho, avšak nie na dobierku. Odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, e-mailovú správou, alebo poštou), aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.

d/ Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky a faktúry, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (číslo účtu alebo poštovú adresu). Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale a uvedený do pôvodného stavu (v prípade dodania v demonte - bez znakov predchadzajúcej montáže). Tu vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom alebo šekom na adresu Kupujúceho.

e/ Kupujúci je oprávnený po prevzatí tovaru odskúšať ho podobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar bežne používať. V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu, a to bezhotovostným prevodom alebo na poštovú adresu Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený ponížiť vrátenú kúpnou cenou podľa predchádzajúcej vety v súlade s ust § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR o hodnotu opotrebenia tovaru, alebo o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s vrátením tovaru, okrem prípadu uvedeného v bode 7.3. týchto všeobecných obchodných podmienok, ak Kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o nákladoch, ktoré vynaložil v súvislosti s vrátením tovaru.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

F/ Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy:
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás emailom alebo poštou so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 kalendárnych dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.f/ Ak Predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho - spotrebiteľa a do 15 dní mu vráti zaplatenú kúpnu cenu, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú na náhradné plnenie. Ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú na náhradné plnenie, Predávajúci je povinný uhradiť všetky preukázaný náklady, ktoré Kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.

g/ V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode c/. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné, pričom Predávajúci má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

h/ Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
- Poskytovanie služieb, ak sa služba začala plniť so súhlasom Kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
- Predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.
- Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho alebo tovaru určeného špeciálne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov), alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.
- Predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré Kupujúci rozbalil.
- Predaj novín, časopisov a periodickej tlače.
- Lotérie a iné podobné hry.

NEVYZDVIHNUTÁ ZÁSIELKA
V prípade, že sa zásielka vráti nevyzdvihnutá späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s prepravou tovaru (Reálna suma prepravného tam - spať podľa platného cenníka kuriérskej spoločnosti, ktorá mu zásielku doručovala!!!!). Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného. Odoslanie objednávky zároveň platí ako podpis kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v zmysle ustanovenia par. 622 a ust. 623 podľa občianskeho, z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
Storno poplatok môže byť účtovaný do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.
Ak zákazník neuhradí faktúru vyčíslenú za neprevzatú zásielku, bude táto suma vymáhana rozhodcovským súdom podľa platných zákonov SR.
NEZAPLATENIE faktúry:
TOVAR je až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti lemiMAX s.r.o..

V prípade neuhradenia faktúry v čase splatnosti Vám bude účtované penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

ROZHODCOVSKÁ DOLOŽKA:
Vykonaním objednávky sa zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory medzi nimi z tohto právneho vzťahu sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, v znení neskorších predpisov pred Rozhodcovským súdom v Košiciach v mieste rozhodcovského konania na Moyzesovej 36 v Košiciach podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu v Košiciach. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcovský rozsudok o veci samej netreba odôvodniť a nie je možné proti nemu podať žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku z dôvodov pre ktoré je možné žiadať o obnovu konania.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti lemiMAX s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. V prípade osôb fyzických i právnických nakupujúcich na IČO sa reklamačný poriadok vzťahuje na tovar, ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 3 mesiace odo dňa zakúpenia tovaru.


Záručná doba u každého konkrétneho výrobku, je záručnou lehotou pre koncového zákazníka (nakupujúcich nie na IČO). Záručná doba pre všetky osoby, ktoré používajú výrobky na účely podnikania alebo obchodu s daným výrobkom (nakupujúci na IČO) nie je stanovená Občianskym zákonníkom, ale konkrétnym dovozcom tovaru a preto sa od záručných údajov výrobkov uvedených na stránkach www.tempo-interier.sk môže líšiť. Minimálna záručná lehota pre koncových zákazníkov (nakupujúcich nie na IČO) je zo zákona 24 mesiacov.


Výrobky sú určené len na použitie v domácnosti!!!

V prípade ak je výrobok používaný v rámci podnikateľskej alebo obchodnej činnosti (nákup na IČO), prípadne pri inom použití, predávajúci poskytuje záručnú dobu 3 mesiace odo dňa jeho prevzatia kupujúcim.

Na výrobky dodávané v demonte  požadujeme vykonávať odbornú montáž.


stiahnúť ZÁRUČNÝ LIST - kliknete TU!!

OPOTREBENIE TOVARU častým používaním:

Dovoľujeme si zákazníkov upozorniť, že záručná lehota sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru, ktoré vzniklo častým používaním. Kratšiu životnosť tovaru alebo jeho častí teda nemožno považovať za chybu a nemôže na neho byť uplatnená reklamácia.

Ak u tovaru nebol priložený originálny záručný list výrobcu, záručným listom sa rozumie Faktúra, ktorú obdržíte emailom vo formáte. Pdf.
DÔLEŽITÉ - vyplnenie dátumu do originálneho záručného listu výrobcu odporúčame až po uplynutí 14 dennej lehoty na vrátenie tovaru (platí len pri nákupe koncového zákazníka, nie na IČO). V prípade, že v originálu záručného listu budú vyplnené údaje, nebude splnená podmienka pre vrátenie tovaru v lehote 14 kalend. dní bez udania dôvodu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamácia musí byt vždy udaná písomne!!!! Doručená emailom alebo poštou.

Poškodený tovar v žiadnom prípade ďalej nepoužívajte, či neskladajte!!

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím zásielky od kuriéra alebo z pošty a jej zaplatení na mieste skontrolovať, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať!
Kupujúci je povinný skontrolovať, či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť).
Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia tovaru vyhotoviť s vodičom záznam o poškodení - škodový zápis. Všetku zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy od predávajúceho ku kupujúcemu znáša prepravca a posielanej tovaru je poistené. Na základe vyhotoveného záznamu o poškodení bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z ceny tovaru, alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim pri prevzatí tovaru od prepravcu kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že zboží dorazilo nepoškozeno vinou dopravy. Na následné nároky spôsobené vinou dopravy nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, či iné viditeľné vady, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky alebo nesprávne množstvo, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky písomne, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku alebo viditeľných vád, či nesprávne dodaného množstva už nieje možné uznať. V reklamácií je kupujúci povinný závady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú.
Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. V prípade, že zákazník bude tovar naďalej používať, stráca zákazník možnosť uplatnenia reklamácie a prípadná podaná reklamácia mu bude obratom zamietnutá!!! Zväčša sa uplatňujú vady výrobného charakteru, vady, ktoré vznikli nevhodným použitím materiálu alebo vady, ktoré vznikli nesprávnym technickým postupom. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v pribehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
- primeraným znížením kúpnej ceny
- náhradným dodaním tovaru
- odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohot rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Avšak ak existuje iný podnikateľ určený k oprave (autorizované stredisko), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšie, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.


Nárok na uplatnenie záruky zaniká v:

* Prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním a to najmä:
* Porušenie ochranných pečatí a nálepiek, ak na tovar sú
* Používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom pre používanie tovaru (uvedené v dokumentácii tovaru)
* Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia, ktoré sú zistené po 24 hodín od prevzatia zásielky!!!
UPOZORNENIE: Ak kupujúci zistí, že pri tovare nie je návod na montáž a použitie, či záručný list, musí o tom bezodkladne informovať predávajúceho, ktorý mu dopošle potrebné dokumenty emailom, prípadne poštou. Ak tak neurobí, nemá nárok na reklamáciu v prípade neodbornej montáže a škod vzniknutých nesprávnym používaním.
V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti respektíve podľa inštrukcií predajcu. Musí o tom vopred telefonicky nformovať predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:
- reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,
- kópiu faktúry,
- popis závady,
- kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail).
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
- používaním tovaru v podmienkách, ktoré svojou povahou - a to teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia - nezodpovedajú prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí,
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
- prepätím, napr. pri údere blesku,
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu,
- mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod..
Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
POSTUP REKLAMÁCIE U PREDÁVAJÚCEHO

Uistite sa ešte raz, že v balením s tovarom nebol priložený originál záručného listu od výrobcu, na ktorom by boli uvedené servisné strediská u ktorých je možné uplatniť reklamáciu. Ak záručný list priložený je a je uvedené servisné stredisko, telefonicky sa obráťte na pracovníkov, ktorí Vám ochotne poradia, ako postupovať pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie.

Ak originálny záručný list u tovaru nie je pripojený, možno informácie o servisnom stredisku získať na internetových stránkach výrobcu, prípadne na stránkach www.lemimax.sk


Pri nahlásení reklamácie u predajcu budete kontaktovaný a bude vám oznámený postup reklamácie. Ak bude možné odporučiť špecializované servisné stredisko, blízko vášho bydliska, pracovník Vám oznámi adresu a telefón tohto strediska. Alebo zákazník môže reklamovaný tovar doručiť na adresu , ktorú mu oznámi predajca, alebo ho na požiadanie navštívi pracovník reklamačného oddelenia, ktorý u neho uskutoční obhliadku tovaru a posúdi oprávnenosť reklamácie.
Neposielajte TOVAR PREDTÝM AKO BUDETE KONTAKTOVANÝ PRACOVNÍKOM www.lemimax.skVystavujete sa tak riziku, že vaša tovar nebude prijatý na reklamáciu.
V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne predaný na reklamáciu predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. Tovar na reklamáciu zasielajte len v originálnom obale alebo vyhovujúcim prepravnom obale, ktorý zabezpečí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru. Napriek tomu aj v prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť kupujúci. Zásielku, ktorú posielate na reklamáciu by mala byť poistená. Tovar na reklamáciu nesmie byť zaslaný na dobierku. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu či servisnému stredisku hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že bolo začaté reklamačné konanie, nie je možné zásielku vrátiť a odstúpiť od zmluvy ani uplatňovať si vrátenie peňazí, kým toto reklamačné konanie nie je ukončené!!
Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.
NEOPRÁVNENÉ REKLAMÁCIE

Predávajúci si vyhradzuje právo, že v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúceho (len pri nákupe na IČO, keď nákup sa riadi obchodným zákonníkom) si môže účtovať skutočne vynaložené náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou. Neoprávnená reklamácia bude doložená správou servisného technika. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím (rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke pošty). Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
Záverečné ustanovenia
Všetky ostatné náležitosti sa vybavujú v rámci platných zákonov a noviel SR. Aktuálne informácie o postupe, právach a povinnostiach spotrebiteľa nájdete na portáli www.soi.sk

Zodpovednosť za chyby na stránke www.tempo-interier.sk

Spoločnosť lemiMAX s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.tempo-interier.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


Spoločnosť lemiMAX s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


Spoločnosť lemiMAX s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť od 01.05.2015.
NA STIAHNUTIE:


stiahnúť ZÁRUČNÝ LIST - kliknete TU!!


 

Ochrana osobných údajov

 

Znenie platné od 25. mája 2018:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť lemiMAX, s.r.o, so sídlom Perín 168, 04474  Perín-Chym, IČO: 45 549 711, DIČ: 2023034508, IČ DPH: SK2023034508, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, Vložka číslo:  25663/V
 
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 910 888 251, písomne na adrese Perín 168, 04474  Perín-Chym, alebo  e-mailom lemimax@azet.sk
 

Ochrana osobných údajov

Znenie platné od 25. mája 2018:

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť lemiMAX, s.r.o, so sídlom Perín 168, 04474  Perín-Chym, IČO: 45 549 711, DIČ: 2023034508, IČ DPH: SK2023034508, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, Vložka číslo:  25663/V
 
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 910 888 251, písomne na adrese Perín 168, 04474  Perín-Chym, alebo  e-mailom info@sadaj.sk
 

Rozsah osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník) alebo právnická spoločnosť
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.
 
Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.
 
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti:
  • ReMax Courier Service, spol. s r.o., so sídlom Albína Brunovského 6 841 05 Bratislava
  • SLOVENSKÝ DORUČOVACÍ SYSTÉM, s.r.o., so sídlom Družby 22 974 01 Banská Bystrica
  • Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica
  • TOPTRANS EU, a.s., Na Priehon 50 949 05 Nitra

  • Slovak Parcel Service s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
  Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL)

  All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava - mestská časť Rača (prevádzkovateľ eshopového systému ATOMER)

  Unihost s.r.o. (správca serverov) 

  Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), 

  Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

  MINET s.r.o., L. Svobodu 552/46 976 32 Badín (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti)

  VÚB banka a.s. (zákazníci splátkového systému Quatro)

 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

Doba uschovávania osobných údajov.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 36 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.
   

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
   

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Kde a ako môžete svoje práva uplatniť

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 910 888 251, písomne na adrese Perín 168, 044 74  Perín-Chym, alebo  e-mailom info@sadaj.sk.
 
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.   

Kontakt informácie

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 910 888 251, písomne na adrese Perín 168, 044 74  Perín-Chym, alebo  e-mailom info@sadaj.sk.

Copyright 2015 - 2021 © tempo-interier.sk